Нүүр хуудас
http://www.mariestopes.mn/images/mongolia.jpglink
http://www.mariestopes.mn/images/mongolia1.jpglink
http://www.mariestopes.mn/images/mongolia2.jpglink
http://www.mariestopes.mn/images/mongolia3.jpglink
« »

Манай хэрэгжиж буй төслүүд

Хүүхэд бүр хүссэн байг

Хөгжиж буй орнуудад жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэхийг хүсч байгаа 222 сая гаруй эмэгтэй байгаа бөгөөд тэдний эрэлт нь бүрэн хангагдаж чадахгүй байгаа юм. Эмэгтэйчүүд   нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн асуудлаа өөрөө хянан  зохицуулсанаар  амьдралаа хүссэнээрээ төлөвлөх, амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх боломжтой юм.

Дэлхий даяар жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгсэлийн хангамж дутагдалтайн улмаас жил бүр 63 сая хүсээгүй жирэмслэлт бүртгэгдэж, 19 сая эмэгтэй аюултай үр хөндөлтийг сонгож байна.

Жил бүр 82,000 эмэгтэй хүсээгүй жирэмслэлттэй холбоотой шалтгаанаар эндэж байна.

Эдгээр эмэгтэйчүүд жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслээр хангагдаж чадсан бол хүсээгүй жирэмслэлт, нас баралтаас сэргийлэх боломжтой байсан.

Мари Стопс Интернэшнл Олон Улсын Байгууллага нь гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг эмэгтэйчүүд, тэдний гэр бүлд хүргэж нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн  эрсдлүүдээс сэргийлж  байна.

Бид гэр бүл төлөвлөлтийн орчин үеийн арга хэрэгслүүд, үр хөндөлтийн  цогц тусламж үйлчилгээг дэлхийн 37 оронд 30 гаруй жилийн турш үзүүлж байна. Энэ үйл ажиллагаагаараа өдөрт 30 эмэгтэйн амь насыг аварч байна.

Бид нийгмийн бизнесийн загвар /Social business model/ ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ нь хэрэглэгч төвтэй, тогтвортой хөгжих бизнесийн загвар дээр түшиглэн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэн нийгмийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх зорилготой юм.

 

Төрөх хугацааг тооцох

Сарын тэмдэг ирсэн сүүлийн өдрөө оруулна уу:
Сар:
Өдөр:
Жил:

S5 Box